מקומות לאירועים
מוסיקה
הכלה / החתן
צילום
מסיבת רווקים רווקות
קייטרינג / בר
ארגון חתונה
אטרקציות
חינות
שבת חתן

ברכה לחתונה דתית

מספר נוסחים לברכות לחתונה - ברכה לחתונה דתית

"כלה הדורה- מאוד יקרה, 
חתן מהודר –מאוד יקר,
מי ייתן ודרככם תהיה כדרכם של 
אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב רחל ולאה 
מי ייתן וירבה חתן בישראל 
מי ייתן ותרבה כלה בישראל
יצליחו זה החתן וזאת הכלה 
וישמחו שניהם זה עם זה 
ישמח ישראל בשמחתם
ברוך אתה המשמח חתן בכלה ובכלה בחתן

"באתי לגני אחותי כלה 
אריתי מורי עם בשמי 
אכלתי יערי עם דבשי
שתיתי ייני עם חבלי
איכלו רעים, שתו ושיכרו דודים
כי עת הזמיר הגיע 
לפצוח בקול רינה ושמחה 
בחתונתם של אלה 
(שם החתן) החתן (ושם הכלה) הכלה
הינך יפה רעיתי הינך יפה עינייך יונים 
הינך יפה דודי אף נעים
מרבה שמחות בישראל 
יזכה את זה החתן וזו הכלה 
להקים משפחה בישראל"

"שמח תשמח רעים אהובים
שמח תשמח יצירך
מה רבו מעשיך אלוקים
בראת ששון ושמחה
בראת חתן וכלה 
בראת אהבה ואחוה 
בראת שלום ורעות בעולם 
יישמע קולך בערי יהודה 
ובחוצות ירושלים
קול ששון וקול שמחה 
קול חתן וקול כלה
יברך אתכם השם כמו שברך שמים וארץ 
יברך את זה החתן וזו הכלה 
כמו שברך שמש וירח
יברך את הורי הכלה ואת הורי החתן 
כמו שברך אבותינו 
יברך האורחים היקרים
כמו שברך משה אהרון דוד ושלמה

כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ